Auto : Tìm kiếm + Lưu trữ + Quảng bá >>> Thương hiệu của bạn >>> Trên 1000+ Websize Tìm kiếm 1000+ Nhà Cung Cấp

Tủ Sách Bé Yêu là trang chuyên về Giáo dục sớm cho trẻ >>>📚 Top1Book 📚>>> The_Complete_Book_of_Uborne_Farmyard_Tales_yellow_AB.pdf , shares-0✔️ , likes-1❤️️ , date-2021-10-14 10:25:29🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕📚

Tủ Sách Bé Yêu là trang chuyên về Giáo dục sớm cho trẻ >>>📚 Top1Book 📚>>> The_Complete_Book_of_Uborne_Farmyard_Tales_yellow_AB.pdf , shares-0✔️ , likes-1❤️️ , date-2021-10-14 10:25:29🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕📚

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕
Thêm tài liệu hay cho các Mom đây ạ ❤
TỔNG HỢP FILE ACTIVITY CHO BÉ. ACTIVITY THÌ RẤT HIẾM NÊN ĐỂ SƯU TẦM ĐƯỢC BẰNG NÀY BỘ LÀ RẤT QUÝ NHÉ MỌI NGƯỜI.

1)Usborne activity book
drive.google.com/file/d/1694XMy4-6ka6ZKRa-dvMimEyWCw2IaTI/view?fbclid=IwAR3nVuLuWv5KLpciYCYF9YHXPko4OytgzoAz_7Afmfmn6jbxvRBb70oBW-s
2)Oxford activity book

drive.google.com/drive/mobile/folders/0BzhkxZ0IQGktQ1otMFhDSGJoRm8?resourcekey=0-0jfaDezss3dvJwrDjTPZrQ&usp=sharing&fbclid=IwAR03L5QZ7XfXv-LsJzAjVGE5EVkM0AcpdlfF5YqWVTmO8btEzXZe3H-gMko
3)Trọn bộ series activity book
Link download
nrgschtw-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tiennv93_hacker_edufree_win/EhwbWSUyhNBItZ7uhy3aEeoBbD8mp_w8csRT-jOrKpA6Ug?e=J977oT
4)My little activity book
www.nortechplus.com/2020/07/my-little-activity-book_90.html?fbclid=IwAR2LjIRvAFXlFCH2eIXhw3vR5EIuTJ4Z5nAnj0K8r3j5Jn3DDoGP6Wk1-ck&m=1
5)My new words activity book
drive.google.com/drive/mobile/folders/0BzhkxZ0IQGktRktFVkNHQ05aaDA?resourcekey=0-QiIuh9YA9rGnXzeyoGysOg&fbclid=IwAR2LFySgZfOs-SaBkrc5h8TAjgnHDnSDWW-zLWXrNE1ryRJXW48qu4v8KCI
6)Activity book for kids
drive.google.com/file/d/10i6ZaQiCHYmpjnOzk13TBfEb7KBk6agK/view?fbclid=IwAR2Z2dOGo-i0FHhzB0IZjpED4s4RAa6joWr-poHG4QTKVnqCUNYvjj61XK8
7)Kid’s box
drive.google.com/drive/mobile/folders/10-M4PqvGtS9xO-rAgsBj_VjpiV6BmF16?usp=sharing&fbclid=IwAR2eK6wywPQRDepKcSJ50cNvYjK9KPirlnqFGYIwqkbvO3YMv-_iZNeJ440
😎
drive.google.com/drive/mobile/folders/1Zod9J6hmj5jyvsmcc6oPwwN2_sFQeofS?fbclid=IwAR1CeSivzsXkapmmo0EDd8m5zKr_BJb7JdxJN-cLpoPUTDxqZP4vdf8oLsA&usp=drive_open
9)Mazes activity book
drive.google.com/file/d/1RFIV9CIFAghXSkexalaKeeysIVQfYpgQ/view?usp=sharing
10)Jolly ativities book
drive.google.com/open?id=1Jmcf8T0rwNfNC32U6tPxJHg2C9vcksug
11) 🍀🍀Happy Hearts gồm 3 cấp độ🍀🍀

1) Happy Hearts Starter: Dành cho trẻ 3 – 4 tuổi, học 2 kỹ năng Nghe – Nói

2) Happy Hearts 1 + Activity: Dành cho trẻ 4 – 5 tuổi, học 2 kỹ năng Nghe – Nói

3) Happy Hearts 2 + Activity: Dành cho trẻ 5 – 6 tuổi, học đủ 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết
ĐỂ DOWNLOAD :Story Card – Flash Card – Song CD – Class CD- Teacher Book hãy vào web:
www.dtp-education.com/san-pham/happy-hearts/
12) 50 super – fun Math Activities 2-3-4-5-6

Link: drive.google.com/drive/folders/1RSiZaZ-B24F0QUJ2lFjwPmLyne76KqZ1?usp=sharing
13) Phonics Puzzle Activities
Link: drive.google.com/a/hps.edu.vn/file/d/1-2jTNwc0YPE9hsFYosK5gbI0yteH6xsB/view?usp=drivesdk
14)ESL worksheets and activities for kid

drive.google.com/file/d/1ZvXoPP0tP5r4yLZWhvnRSCASlzxR4JQw/view?fbclid=IwAR0kYxhnG67Pi-ymgDT4BTW4Etxg4p9OP8ugHGFoA33-9OXC6b9FYZflh7I
15)phonis activity book
drive.google.com/drive/mobile/folders/1cGVhoLHVqC04JgrL0wMjyjvXK3Y3pC7i?fbclid=IwAR36mJ3KVgvEHKvVPUtUOSunCInBq5XnsBjnFlXu4ZWmaS4DmknciTNC20g
NGUỒN ĐINH SAM SAM

The_Complete_Book_of_Uborne_Farmyard_Tales_yellow_AB.pdf

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

Code Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-106520270699346


🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕
#TheCompleteBookofUborneFarmyardTalesyellowABpdfTop1Vietnam
TOP8- Top1Book.vn - WorldBook.vn
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart